ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

AVEL > ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Όλες οι κατηγορίες προϊόντων μας πληρούν τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας και συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές νομοθετικές-ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Η AVEL διαθέτει τις παρακάτω πιστοποιήσεις ISO:

ISO 9001: 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ στο εμπόριο των πρώτων υλών για τη Βιομηχανία Καλλυντικών, Φαρμακευτικών και Τροφίμων.

ISO 14001: 2004 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  στο εμπόριο πρώτων υλών για τη Βιομηχανία Καλλυντικών, Φαρμακευτικών και Τροφίμων.

ISO 22000: 2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ σε κάθε πτυχή της τροφικής αλυσίδας.

 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Επιπλέον, επιλέγουμε να συνεργαζόμαστε και να αντιπροσωπεύουμε προμηθευτές που ήδη ακολουθούν ή έχουν θέσει στόχους σχετικά με την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών επιχειρηματικής δραστηριότητας (sustainability practices), π.χ. ιχνηλασιμότητα των παραγόμενων Ά υλών/ συστατικών κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, υποστήριξη της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των αγροτών και κοινοτήτων τους, προστασία του περιβάλλοντος κλπ.

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ορισμένα από τα προϊόντα μας είναι διαθέσιμα σε Βιολογικές Ποιότητες (ΒΙΟ). Ειδικά στην κατηγορία Οινολογικών Προσθέτων, είμαστε υπερήφανοι που ειδικευόμαστε σε προϊόντα βιοτεχνολογίας συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις που μπορούν να υποστηρίξουν ισχυρισμούς (claims) ‘βιολογικού οίνου’.

 

quality & sustainability ποιότητα & βιωσιμότητα AVEL 2
quality & sustainability ποιότητα & βιωσιμότητα AVEL 1
quality & sustainability ποιότητα & βιωσιμότητα AVEL 3