ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

AVEL > ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ

Αναπτυσσόμαστε σταθερά μαζί με τους πελάτες μας ακολουθώντας μια Στρατηγική Επέκτασης, που επικεντρώνεται στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μας και στη διεθνοποίηση.

Να πως εφαρμόζουμε τη Στρατηγική Επέκτασης μας:

Ανανεώνουμε τον τρέχοντα κατάλογο προϊόντων μας,  ώστε να διασφαλίσουμε ότι πάντα προσφέρουμε μια ευρεία επιλογή των πιο σύγχρονων και αποτελεσματικών λύσεων.

Εισάγουμε νέες κατηγορίες προϊόντων σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας, τις προσδοκίες των καταναλωτών και τις παγκόσμιες τάσεις της αγοράς.

Αρχίζουμε νέες συνεργασίες με αναγνωρισμένους προμηθευτές.

Αρχίζουμε νέες συνεργασίες με πελάτες στις τρέχουσες αγορές και σε νέες γεωγραφικές περιοχές, και έτσι αυξάνουμε σταθερά το μερίδιο μας στην αγορά.

Το 2016, και ως μια κίνηση για να στηρίξουμε περαιτέρω τη Στρατηγική Εξάπλωσης μας, προβήκαμε σε εσωτερική αναδιοργάνωση και εισαγάγαμε ένα νέο ρόλο, αυτό του Product Manager. Οι  Product Managers ειδικεύονται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση και εκτίμηση ευκαιριών και δυνατοτήτων ανάπτυξης της AVEL. Παράλληλα, όλα τα μέλη της ομάδας μας είναι αφοσιωμένα στην αναζήτηση Νέων Επιχειρηματικών Ευκαιριών στους τομείς της αρμοδιότητάς τους.

Γεωγραφική επέκταση που αποδίδει! 

Το 30% των εσόδων της εταιρίας κατά το έτους 2020, προέκυψε από την εξαγωγική δραστηριότητα.

2016

2018

2020

Η AVEL είναι μια υγιής επιχείρηση με +7.5% μέσο ρυθμό αύξησης ετήσιου καθαρού εισοδήματος (2007-2020)

στρατηγική & ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ AVEL 1

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Διεθνής δραστηριότητα πωλήσεων

Παρόλο που η έδρα μας βρίσκεται στην Ελλάδα, είμαστε μια διεθνής εταιρεία. Με δραστηριότητα πωλήσεων στην Ελλάδα, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή και Κεντρική Ασία, αναζητάμε συνεχώς νέους πελάτες και αγορές, για να επεκτείνουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα και να προσφέρουμε λύσεις προστιθέμενης αξίας σε όλο και περισσότερα νοικοκυριά. Για το λόγο αυτό, έχουμε ορίσει αποκλειστικούς Αντιπρόσωπους Πωλήσεων για όλες τις εξαγωγικές αγορές.

Συνεργασίες με διεθνείς προμηθευτές

Ο πολυεθνικός χαρακτήρας της AVEL αντανακλάται επίσης στους πολυάριθμους προμηθευτές που εκπροσωπούμε από όλο τον κόσμο, οι περισσότεροι από τους οποίους  εδρεύουν στη Δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Από παγκόσμιους ηγέτες της αγοράς μέχρι νεοσύστατες επιχειρήσεις που προσφέρουν niche αλλά ιδιαίτερα καινοτόμες λύσεις, όλοι οι προμηθευτές μας έχουν έναν κοινό παρονομαστή: Eίναι αναγνωρισμένοι για την εξαιρετική ποιότητα των εξειδικευμένων Ά υλών/ συστατικών τους.

Επιτυχία με προοπτικές

Η συνεχής επιτυχία μας στην αγορά μας δείχνει προς περαιτέρω γεωγραφική επέκταση μέσω συνεργασιών με νέους πελάτες και προμηθευτές και συνεχή ανακαίνιση της γκάμας των προϊόντων μας.

Βλέπετε και εσείς τις ευκαιρίες που υπόσχεται μια συνεργασία σας με την AVEL;

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!